BLOG

Opekotine

Opekotine

Kada su slojevi kože oštećeni visokom temperaturom, takva povreda se naziva opekotinom. Slične povrede mogu nastati na više načina: ako ste više...

Osteoporoza

Osteoporoza

Osteoporoza je sistemsko oboljenje skeleta, karakteristično po smanjenju koštane mase i poremećenoj mikroarhitektonici koštanog tkiva, koja dovodi...