TIENS prečišćivač voća, povrća, mesa i žitarica

Tiens prečišćivač voća, povrća, mesa i žitarica je vrhunski, inteligentni uređaj za svako zdravo domaćinstvo dizajniran za pročišćavanje hrane (poput voća, povrća, mesa i žitarica). Njegovom upotrebom dobijate  hranu sigurnu i čistu za upotrebu.

 

TIENS Prečišćivač voća i povrća

CENA: 46.656 RSD

 

Za razliku od DICHO pročišćivača voća i povrća, gde se princip djelovanja bazirao  na hemijskoj aktivnosti spojeva ozona, tajna novog pročišćivača leži u vrhunskoj tehnologiji elektrolize hidroksilne vode – tehnologiji pročišćavanja koja koristi principe neselektivne oksidacijske reakcije hidroksilnih radikala na organskei anorganske reakcije hidroksilnih radikala na organskei anorganske spojeve.

Hidroksilni radikali su najreaktivniji slobodni radikali u familiji kiseonika i jedan od najjačih oksidanasa na svetu.

Za razliku od ozona, koji može samo selektivno reagovati s organskim spojevima na bazi ugljenika, hidroksilni radikal ima mnogo širi spektar aktivnosti (reaguje sa bilo kojim spojem koji ima atome vodonika) i nije selektivan.

Hidroksilni radikali imaju od 50 do 100% veću relativnu oksidacijsku moć od ozona.

Kakva se voda koristi za ovaj uređaj?

 

 

•Kako bi se osigurao normalan rad uređaja, preporučuje se koristiti isključivo vodu iz slavine. Ako se za pročišćavanje koristi demineralizirana voda, generator uređaja neće moći normalno elektrolizovati vodu. Savetuje se korišćenje hladne ili mlake vode iz slavine.

•Proces je neutralan po pitanju ukusa hrane i ne bi trebao uticati na ukus.Treba li hrana koja se pročišćiva biti u potpunosti uronjena u vodu?

Da, prehrambeni proizvodi poput voća, povrća, mesa ili žitarica moraju biti potpuno uronjeni u vodu tokom
procesa pročišćavanja. Maksimalni volumen vode (kapacitet spremnika za vodu), u kojem će proces pročišćavanja biti efektivan je 7 L.

 

Koji su to principi hidroksilnih radikala i tehnologije elektrolize vode?

PRINCIPI HIDROKSILNIH RADIKALA I TEHNOLOGIJE ELEKTROLIZE VODE

Tajna uređaja leži u vrhunskoj tehnologiji elektrolize hidroksilne vode – tehnologiji pročišćavanja koja koristi principe neselektivne oksidacijske reakcije hidroksilnih radikala na organske spojeve.

U procesu elektrolize, uređaj koristi vodu iz slavine i vazduh kao jedine sirovine, bez dodavanja ikakvih hemikalija. U glavi hidroksil generatora, koju treba uroniti u vodu, paralelno se odvijaju dva procesa, a to su elektroraspršivanje i ionizacija vode.

 

Tokom procesa elektrolize, voda pod pritiskom izlazi u električno polje (3-5 kV), gde se molekule vode razgrađuju na hidroksilne radikale. Hidroksilni radikali su najreaktivniji slobodni radikali kiseonika (ROS) i jedan od najjačih oksidansa (na svetu).

Zbog super visoke oksidacijske reaktivnost, HIDROKSILNI RADIKALI MOGU delotvorno da:

-razgrađuju bakterije,

-uklonjaju pestice,

-uklanja hemijske zagađivače,

Takođe uklanja:

  • Neugodne mirise,
  • Alergene,
  • Farmaceutske spojeve,
  • i druge onečišćujuće tvari na površini prehrambenih proizvoda kao što su povrće, voće, sirovo meso itd.

 

Jednostavna primena…

Upravljanje dodirom i moderan dizajn. Moderan, čist dizajn, jasan LCD ekran i korisničko sistem kojim se lako može upravljati dodirom prsta.Kompaktan dizajn i laka integracija u kuhinju.Ovaj kompaktni uređaj ne zauzima puno prostora u kuhinji i lako se može montirati na zid ili radnu ploču.

Fleksibilna, prikladna glava generatora. Fleksibilna, prenosna glava generatora lako se može koristiti u sudoperu ili s različitim posudama za vodu, šerpama i loncima.

 

UPUSTVO ZA KORIŠĆENJE – FUNKCIJE

Funkcija načina rada: pritisnite funkcijsku tipku načina rada za odabir željene opcije.

Zrnevlje  i žitarice: jednom pritisnite tipku za način rada. Svetlosni indikator će zasvetliti 3 puta i uređaj će se pokrenuti. Nakon 10 minuta, uređaj će ispustiti 3 duga zvučna signala, što znači da je proces završen.

Meso, riba, morska hrana: dvaput pritisnite tipku za način rada. Svetlosni indikator će zasvetliti 3 puta i

uređaj će se pokrenuti. Nakon 12 minuta, uređaj će ispustiti 3 duga zvučna signala, što znači da je proces

završio.

Voće i povrće: dvaput pritisnite tipku za način rada. Svetlosni indikator će zasvetliti 3 puta i uređaj će se

pokrenuti. Nakon 12 minuta, uređaj će ispustiti 3 duga zvučna signala, što znači da je proces završio.

 

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Očistite glavu generatora nakon svake upotrebe, obrišite je suhom krpom i ostavite da se osuši.

  • Može doći do nakupljanja minerala kada se uređaj koristi s tvrdom vodom. Za čišćenje stavite glavu

vodenog generatora u blagu, 5-10% otopinu octa ili limunske kiseline (otopiti 50-100 g limunske

kiseline ili 50-100 ml octa u 1 L mlake vode), pustiti da namačite 60 minuta, a zatim izvadite,

isperite i obrišite krpom.

  • Ponavljajte redovno, npr., svaka 2 meseca.

 

Rešavanje problema

Problem Uzrok Rešenje

Uređaj se ne želi upaliti

Uređaj nije uključen u električnu utičnicu ili nema struje

Uključite uređaj u električnu utičnicu ili pričekajte da se struja ponovno uključi

Uređaj ne reagira na tipke

Prekidač nije uključen

Pritisnite tipku za uključivanje jednom I uređaj će se uključiti

Uređaj ispušta neugodan miris

Glava generatora nije dovoljno očišćena

Nakon svake upotrebe isperite glavu generatora  čistom vodom

 

Često postavljena pitanja:

Koja je vrsta vode prikladna za uređaj?

Kako bi se osigurao normalan rad uređaja, preporuča se koristiti samo komunalnu  vodu iz slavine. Ako se za pročišćavanje koristi čista voda,generator iona u hidroksilnoj vodi neće moći normalno elektrolizirati vodu kako bi proizveo vodu s hidroksilnim radikalima.

  • Trebam li ponovno isprati hranu nakon pranja? Preporučuje se isprati hranu nakon pranja, jer bi se nakon čišćenja mesa, ribe ili morskih plodova u vodi mogla pojaviti penasta suspenzija od ostataka zagađivača ili proteinske organske tvari.

 

Može li se funkcija „dezinfekcije“ koristiti za pranje suđa?

Da, funkcija „dezinfekcije“ može učinkovito sterilizirati I ukloniti bakterije i druge mikroorganizme iz posuđa i pribora za jelo, ali neće isprati ulje i organske ostatke s površine

posuđa.

Jesu li uređaj i hidroksilni radikali sigurni za rad oko njega?

Da, jeste. Uređaj radi samo kada je glava generatora uronjena u vodu. Zatim proizvodi hidroksilne radikale koji deluju tamo, gde su korisni, pročišćavajući prehrambene proizvode u vodi. Iz eksperimentalnih istraživanja, trajanje (delovanje) hidroksilnog radikala otopljenog u vodi iznosi oko 600 sekundi (10 minuta), dok je u vazduhu manje od sekunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORUČITE PROIZVOD NA TEL 069/3 999 096